TechCcreCreativeNews

50+ citátov o živote HD obrázky o živote

4.9/5 - (105 votes)

motivačné citátov o životev ,

motivačné citáty v , Ak chcete začať, musíte prestať hovoriť a začať experimentovať.
“Ak chcete začať, musíte prestať hovoriť a začať experimentovať.”

motivačné citátov o živote v pre študentov, motivačné citáty v , len optimista môže nájsť príležitosť v každej ťažkosti.
“Iba optimista môže nájsť príležitosť v každej ťažkosti.”

50+ citátov o živote HD obrázky o živote
50+ citátov o živote HD obrázky o živote

motivačné citátov o živote v obrázky

motivačné citáty v Ak chcete byť úspešný v tom, čo robíte, prestaňte premýšľať.
“Ak chcete byť úspešný v tom, čo robíte, prestaňte premýšľať.”

motivačné citáty v kannadskom význame, motivačné citáty, nedovoľte, aby strach z neúspechu poškodil vašu hodnotu.
“Nedovoľte, aby strach zo zlyhania poškodil vašu hodnotu.”

motivačné citátov o živote v download, motivačné citáty, vstávanie po páde je istým druhom úspechu.
“Vstať po páde je forma úspechu.”

motivačné citátov o živote v jazyku Zmenu môžete vo svete priniesť iba vtedy, ak ste pre ňu nadšení.
“Svet môžete zmeniť len vtedy, ak ste pre to nadšení.”

motivačné citátov o živote v kannadských slovách:

Ak sa necháte prevalcovať neúspechom, nikdy nedosiahnete svoje ciele”Ak sa necháte prevalcovať neúspechom, nikdy nedosiahnete svoje ciele.”

motivačné citátov o živote v pre úspech, Ľudia sa učia zo svojich chýb, len keď zažijú zlyhanie
“Ľudia sa učia zo svojich chýb, až keď zlyhajú.”

motivačné myšlienky v , Ak získate zručnosť a neuplatníte ju, je zbytočná
“Ak získate zručnosť a nevyužijete ju dobre, je to zbytočné.”

najlepšie motivačné citáty v Aby som bol úplný, musíte mať úctu k umeniu.
“Ak chcete mať dokonalosť, musíte mať úctu k umeniu.”

Úspech motivačné citácie v , vaše činy môžu vyhrať nad vašimi obavami.
“Vaše činy môžu poraziť vaše obavy.”

milujte motivačné citáty v , čím ste odvážnejší, tým lepšie môžete dosiahnuť.
“Čím ste odvážnejší, tým lepšie môžete dosiahnuť.”

pozitívne motivačné citáty v , len keď budete mať dôveru v seba, ostatní budú mať dôveru vo vás.
“Len keď budeš mať dôveru v seba, ostatní budú mať dôveru vo teba.”

dobré ráno motivačné citáty v , začnite zabúdať na minulosť pre vašu lepšiu budúcnosť.
“Začnite zabúdať na minulosť pre svoju lepšiu budúcnosť.”

sebamotivačné citáty v Ak budete mať iný plán, vaše šance na úspech sa zvýšia.
“Vaše šance na úspech sa zvyšujú, ak máte iný plán.”

motivačné slová, môžete znížiť stres odstránením pochybností pred vykonaním úlohy.
“Môžete znížiť stres tým, že vyčistíte pochybnosti pred vykonaním úlohy.”

motivačné citáty Práca vykonaná s vynaliezavosťou sa vám niekedy oplatí viac ako tvrdá práca.
“Práca vykonaná s vynaliezavosťou sa vám niekedy oplatí viac ako tvrdá práca.”

inšpiratívne citáty , Tvoja tvár neopisuje tvoje správanie, ale tvoj postoj áno.
“Tvoja tvár nedefinuje tvoje správanie, ale tvoj postoj áno.”

motivačné citáty , nedovoľte, aby vám váš vek bránil v dosahovaní vašich cieľov.
“Nedovoľte, aby vám váš vek bránil v dosahovaní vašich cieľov.”

motivačné citáty obrázky v Nedostatok odvahy je to, čo vám bráni dosiahnuť vrchol.
“Je to nedostatok odvahy, ktorý ti bráni dosiahnuť vrchol.”

Ak nedokážete ľudí motivovať, aspoň ich neodrádzajte.

Je lepšie čeliť realite ako mať myseľ plnú nápadov.

Tým, že do svojej roly vnesiete pozitivitu, budete môcť ľahko dosiahnuť svoje ciele.

Ak nie ste sústredení, môžete zabudnúť na svoju cestu.

Ak svojim myšlienkam stanovíte hranice, nikdy ich neprekročíte.

Nájdite v sebe potrebnú motiváciu, pretože nakoniec tu nie je nikto iný ako vy.

Pozitívna motivácia môže navždy zmeniť pohľad človeka.

Ste motivovaní a motivovaní a kľúčová je dôslednosť.

Motivační rečníci sú zdrojom hľadania motivácie v sebe.

Ak to chceš, nenechaj to ísť, nakoniec to bude stáť za to.

Nikdy nepodceňujte silu motivácie, môže zmeniť život postihnutého.

Keď ste takmer urazení, premýšľajte o všetkých veciach, ktoré by ste mohli urobiť lepšie, keby ste mali príležitosť.

Zo všetkých vecí, ktoré vás zrážajú, jedna vás môže urobiť silnejšími ako kedykoľvek predtým.

Strata všetkého nie je koniec, môže to byť začiatok veľkej éry, ktorú ste nikdy nevideli prichádzať.

Motivácia nebude fungovať, ak nemáte vôľu na dosiahnutie.

Buďte so správnou skupinou, aby ste po celý život cítili správnu motiváciu.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button